Umowa partnerska z Ukrainą

9 marca 2023 r. została podpisana umowa współpracy między Gminą Dębica, a ukraińskim Miastem Icznia.

Wcześniej odbyły się dwa spotkania przedstawicieli samorządów, których celem było omówienie współpracy i opracowanie postanowień umowy.

Uchwałą z dnia  31 stycznia br. Rada Gminy Dębica wyraziła zgodę na podjęcie współpracy między samorządami oraz zatwierdziła jej warunki.

Umowa obejmuje działania w zakresie gospodarki, kultury i edukacji, porządku publicznego, inwestycji.

Na chwilę obecną Gmina Dębica organizuje pomoc dla nowych partnerów w związku z sytuacją, jaka  panuje na Ukrainie. Zapotrzebowanie na materiały potrzebne do odbudowy Miasta Icznia jest duże i każda pomoc jest na wagę złota.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/umowa-partnerska-z-ukraina-3140.html