OSP Kozłów z nowym samochodem

22 lutego Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zatwierdziło zestawienie jednostek OSP, które w 2023 r. otrzymają dofinansowanie na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych. Dzięki tym środkom do strażaków ochotników z całego kraju trafi 675 nowych pojazdów. Do jednostek OSP trafi 180 lekkich samochodów ratowniczo-gaśniczych, 417 średnich oraz 78 ciężkich.

Od 2016 roku do strażaków trafiło 2951 samochodów ratowniczo-gaśniczych. Ochotnicze Straże Pożarne w tym roku zostaną także wyposażone w inny sprzęt strażacki. Na ten cel przeznaczone zostanie ponad 236 milionów złotych. Pozwoli to na zakup m.in. środków ochrony osobistej (mundury, hełmy, buty ochronne), sprzętu łączności, uzbrojenia (pilarki do drewna i metalu), czy sprzętu ratowniczo-gaśniczego (pompy, węże).

OSP Kozłów otrzyma 200 tys. dofinansowania na samochód lekki. Gmina na ten cel musi zabezpieczyć 300 tys.zł.

Dziękujemy Wójtowi Gminy Dębica za uwzględnienie prośby OSP oraz Przewodniczącemu Parlamentarnego Zespołu Strażaków Zbigniewowi Chmielowcowi za wsparcie naszego wniosku.

Żródło: https://samorzad.pap.pl/kategoria/aktualnosci/jest-lista-jednostek-osp-ktore-dostana-nowe-wozy-strazackie-dokument

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/osp-kozlow-z-nowym-samochodem-3121.html