Posiedzenie Rady Seniorów Gminy Dębica- luty

Zapraszam na posiedzenie Rady Seniorów Gminy Dębica, które odbędzie się w dniu 28 lutego 2023r. o godzinie 10.00 w Sali konferencyjnej budynku Urzędu Gminy Dębica przy ul. Stefana Batorego 13.

Proponowany porządek obrad:

…………………………………………….

 

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Bezpieczny Senior – jak nie stać się ofiarą oszustwa.
Informacja na temat nadchodzących wydarzeń kulturalnych w Gminie Dębica.
Informacja na temat tworzonego Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego w Kochanówce.
Informacja o realizowanych programach dla Seniorów.
Sprawy różne.
Zakończenie obrad sesji.

Przewodniczący

Rady Seniorów

Kazimierz Lichoń

 

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/posiedzenie-rady-seniorow-gminy-debica–luty-3120.html