Posiedzenie Rady Seniorów Gminy Dębica

Zapraszamy na posiedzenie Rady Seniorów Gminy Dębica, które odbędzie się w dniu 17 listopada 2023r. o godzinie 10.00 w budynku Uzdrowiska Latoszyn Zdrój.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Podatki w Gminie Dębica.
3. Funkcjonowanie Uzdrowiska Latoszyn Zdrój.
4. Prezentacja usług i możliwości przychodni z terenu Gminy Dębica: część 2: NZOZ „Gumniska”.
5. Podsumowanie roku oraz plany na 2024 r.
6. Sprawy różne.
7. Zakończenie obrad sesji.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/posiedzenie-rady-seniorow-gminy-debica-3745.html