Promesa na zakup wozu dla OSP Pilzno

reklama

W Rzeszowie odbyło się uroczyste wręczenie promes na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Wsparcie finansowe przyznano 32 jednostkom OSP z terenu województwa podkarpackiego, a w tym OSP Pilzno.

Pilźnieńscy druhowie otrzymali środki z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w wysokości 323 tys. złotych. Na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego przewidziano także 337 tys. zł ze środków własnych i gminnych oraz 100 tys. zł ze środków przekazanych przez zakłady ubezpieczeń.

– Za społeczną i ofiarną służbę, za niesioną pomoc każdemu, kto jest w potrzebie, dziś Wam tu obecnym i za Waszym pośrednictwem pozostałym druhom serdecznie dziękuję w imieniu wszystkich strażaków Państwowej Straży Pożarnej województwa podkarpackiego. Dziękuję Wam za efektywną pracę, za poświęcenie i trud ponoszony w ciągłej walce o ochronę zdrowia, życia i mienia otaczającego nas społeczeństwa oraz godne pełnienie służby – powiedział nadbryg. Andrzej Babiec, podkarpacki komendant wojewódzki PSP.

Źródło: http://pilzno.um.gov.pl/wydarzenia/promesa-na-zakup-wozu-dla-osp-pilzno