Wspólne działanie owocuje kilkakrotnie

reklama

Z inicjatywy Wójta Gminy Dębica 23 czerwca br. w Rymanowie doszło do spotkania z udziałem wszystkich przedstawicieli gmin uzdrowiskowych z naszego województwa. Rozmowy dotyczyły ogólnej sytuacji kurortów podczas pandemii, skutków jakie ona dla nich przyniosła oraz możliwości poprawy działalności uzdrowisk i przywrócenia stabilności gospodarczej. Jedną z propozycji Pana Wójta była wspólna aplikacja o środki unijne w ramach działania  Rozwój potencjału endogenicznego regionu dot. uzdrowisk. Kwota na jaką opiewa program to 13 mln zł.

Uczestnicy spotkania odnieśli się do tego pomysłu jak najbardziej pozytywnie. Dzięki konsolidacji działań, projekt odznaczałby się różnorodnością, gdzie w każde z kryteriów wpisane byłoby działanie zapewniając maksymalną punktację.  Jest to o tyle korzystniejsze, od pojedynczej aplikacji, że program skierowany jest nie tylko do samorządów, ale i podmiotów prywatnych, a wspólne zróżnicowane działanie zwiększy szansę na pozyskanie środków. Dodatkowo wyeliminowałoby to konkurencję między wnioskodawcami, którym przyświeca ten sam cel. Wójt Rymanowa Wojciech Farbaniec zobligował się do rozmowy z Marszałkiem o możliwości realizacji wspólnych działań.

Niestety Gmina Dębica według informacji z Urzędu Marszałkowskiego nie może skorzystać z tych środków ponieważ nie posiada statusu uzdrowiska, a obszaru ochrony uzdrowiskowej. Wniosek o środki unijne można składać do 15 sierpnia br i  z naszej strony będą podejmowane wszelkie działania oraz skierowane prośby do parlamentarzystów o wsparcie, aby w tym czasie otrzymać status,  o którego otrzymanie już zostały złożone dokumenty. Jeśli status zostałby przyznany, każdy z samorządów, w tym Gmina Dębica otrzymaliby ok. 2 mln zł na działania wspierające rozwój uzdrowisk. W naszym zakresie chcielibyśmy utworzyć pomieszczenia do inhalacji, sauny, wyposażyć trasy zdrojowe oraz zagospodarować poddasze Przychodni pod salę konferencyjną.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/wspolne-dzialanie-owocuje-kilkakrotnie-1652.html