Opaski telemedyczne, czyli urządzenia , które ratują życie

 

Od maja 2022r. seniorzy z terenu Gminy Dębica, uczestniczą Programie „Bezpieczny Senior 65+” w ramach Programu Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022.

W związku z udziałem w Programie uczestnicy mają możliwość uzyskania wsparcia w formie tzw. opasek telemedycznych ratujących życie. To małe urządzenie przypominające zegarek noszone na przegubie ręki  pomaga w kontrolowaniu stanu zdrowia, mierzy m.in. puls, saturację, ciśnienie. Ale jednocześnie reaguje np. na upadek seniora, zawiadamiając o tym telecentrum. Dzięki temu można bardzo szybko wezwać karetkę pogotowia oraz powiadomić osoby bliskie.

Według ostatniego raportu przedstawionego przez Platformę Sidly- producenta opasek telemedycznych i dostawcy usług teleopieki na terenie naszej Gminy w ostatnim czasie, dwukrotnie pomyślnie udzielono pomocy seniorom, biorącym udział w Programie poprzez wezwanie służb ratunkowych.

Jak widać- to działa! A praca nas wszystkich, na rzecz drugiego człowieka ma wymierny sens!

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/opaski-telemedyczne–czyli-urzadzenia—ktore-ratuja-zycie-2784.html