Dla seniorów

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej informuje o rozpoczęciu Programu "Korpus Wsparcia Seniorów". W ramach Programu Seniorzy w wieku 65+ mogą skorzystać z tzw. opasek bezpieczeństwa z alarmowymi przyciskami, dzięki którym w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia uzyskają niezbędną pomoc. Udział w programie jest całkowicie bezpłatny. „Opieka na odległość" umożliwia szeroko pojęty system bieżącego monitorowania samopoczucia i stanu zdrowia seniora w miejscu jego zamieszkania. Pozwala także na natychmiastową reakcję w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia seniora.

W przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia należy wcisnąć guzik alarmowy na opasce. Po wciśnięciu guzika alarmowego następuje automatyczne połączenie z centralą interwencyjną, powiadamiana jest także najbliższa osoba, której kontakt zostaje indywidualnie przypisywany do opaski.

Po odebraniu zgłoszenia dyspozytor (ratownik medyczny, opiekun medyczny, pielęgniarka) podejmie decyzję o sposobie udzielenia pomocy seniorowi. W zależności od sytuacji może on zapewnić wsparcie przez telefon, poprosić o interwencję kogoś z jego najbliższego otoczenia (rodzinę, sąsiadów, opiekunów), poprosić o interwencję pracownika ośrodka pomocy społecznej czy pielęgniarkę środowiskową lub wezwać służby ratunkowe. Opaska będzie prosta w obsłudze i pod względem funkcjonalności dostosowana dla osób w wieku 65+.

Mieszkańcy gminy Czarna w wieku 65 lat i więcej zainteresowani uczestnictwem w Programie „Korpus Wsparcia Seniorów" powinni wypełnić „Kartę Pacjenta", którą należy złożyć osobiście – w poniedziałki w godz. 8.00 – 16.00 lub od wtorku do piątku   w godz. 7.00 – 15.00 w siedzibie GOPS w Czarnej, ul. Spółdzielcza 4, 39-215 Czarna.

Zgłoszenie nie jest równoznaczne z objęciem omawianym wsparciem.

Szczegółowe informacje w zakresie realizacji Programu „Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2022 są udzielane pod nr telefonu: 14 6761 067.

 

Do pobrania:

1) karta pacjenta,

2) klauzula RODO,

3) plakat.

 

 

Źródło: https://www.czarna.com.pl/asp/?typ=13&menu=24&dzialy=24&artykul=1470&akcja=artykul