Raport za 2021 rok

Wójt Gminy Czarna informuje, że na podstawie na art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) przedstawiony został Radzie Gminy Raport o stanie Gminy Czarna za rok 2021.

W debacie nad ww. raportem mogą wziąć udział także Mieszkańcy Gminy.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie – musi złożyć do Przewodniczącej Rady Gminy Czarna pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 mieszkańców Gminy.

Formularz zgłoszenia do debaty dostępny jest tutaj, a także w sekretariacie Urzędu Gminy w Czarnej (pok. 4) oraz w Biurze Obsługi Rady Gminy (pok. 2). 

Zgłoszenia będą przyjmowane do 27 czerwca br. w godzinach pracy Urzędu (liczy się data wpływu).

Sesja zaplanowana jest na 28-06-2022 r.

Źródło: https://www.czarna.com.pl/asp/?typ=13&menu=24&dzialy=24&artykul=1469&akcja=artykul