Informacja o realizacji Programu „Korpus Wsparcia Seniorów”

Miło nam poinformować, że rozpoczynamy realizację programu Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 w Gminie Żyraków. W ramach programu uczestnicy zostaną wyposażeni w opaski bezpieczeństwa monitorujące stan zdrowia (m.in. puls, saturacja, czujnik upadku) połączone z centrum wsparcia mogące wezwać pomoc lub powiadomić opiekuna. Program jest skierowany do wszystkich mieszkańców w wieku powyżej 65 r.ż. którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na swój wiek, stan zdrowia, mieszkających samotnie lub z bliskimi osobami, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.
Celem programu jest poprawa poczucia bezpieczeństwa oraz możliwość samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania.
Program finansowany jest  z dotacji w  wysokości 25 500 zł z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568, z późn. zm.).
Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się do programu pod numerem tel. 14 6822 635 od pn-pt.  w godzinach 7:00 – 15:00

Źródło: https://gminazyrakow.pl/2022/05/23/informacja-o-realizacji-programu-korpus-wsparcia-seniorow/