Indywidualna terapia dla osób uzależnionych – już dostępna.

Od 15.06.2022 r. ruszyła kolejna usługa społeczna- indywidualna terapia dla osób uzależnionych realizowana przez Centrum Usług Społecznych Gminy Dębica w ramach projektu „Centrum Usług Społecznych w gminie Dębica – nowa jakość życia mieszkańców”

Usługa ta jest skierowana do dzieci i młodzieży uzależnionych od gier komputerowych, telefonu itp. oraz osób borykających się z problemem alkoholowym lub innymi używkami.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Koordynatorem Indywidualnych Planów Usług Społecznych w Centrum Usług Społecznych Gminy Dębica pod nr-m telefonu: 14 6803335

 Projekt „Centrum Usług Społecznych w gminie Dębica – nowa jakość życia mieszkańców” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacja Wiedza Edukacja Rozwój; Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji; Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym

logo.png     

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/indywidualna-terapia-dla-osob-uzaleznionych-juz-dostepna-2742.html