Przetarg na usługi społeczne ogłoszony

ZHwKfvXYLsgAAAABJRU5ErkJggg==

Centrum Usług Społecznych Gminy Dębica zaprasza do składania ofert na realizację usług społecznych z zakresu:

Terapia rodzinna i krótkoterminowa
Indywidualne poradnictwa psychologiczne
Mediacje rodzinne
Indywidualne poradnictwo psychiatryczne
Indywidualna terapia dla osób uzależnionych
Indywidualne poradnictwo fizjoterapeutyczne
Usługi pielęgniarstwa środowiskowego

Szczegółowe informacje znajdą Państwo pod linkami:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6c74c1ad-dacb-11ec-9a86-f6f4c648a056

https://bip-gops.ugdebica.pl/zamowienia-publiczne/cus26102022-7.html

Usługi realizowane są w ramach projektu pn. „Centrum Usług Społecznych w gminie Dębica – nowa jakość życia mieszkańców” dofinansowanego ze środków Funduszu Europejskiego

Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014‐2020.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/przetarg-na-uslugi-spoleczne-ogloszony-2705.html