Terapia rodzinna i krótkoterminowa – nowa usługa społeczna dostępna dla wszystkich mieszkańców gminy Dębica

14 lipca 2022 r. została podpisana umowa na realizację usługi: Terapia rodzinna i krótkoterminowa. Wykonawcą, który został wyłoniony w postępowaniu przetargowym jest fundacja Dębicka Akademia Rozwoju, z siedzibą w Dębicy, ul. Cmentarna nr 1, 39-200 Dębica. Powyższy wykonawca został wyróżniony Znakiem Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2022.

Usługa społeczna realizowana w ramach projektu „Centrum Usług Społecznych w gminie Dębica – nowa jakość życia mieszkańców” przez Centrum Usług Społecznych Gminy Dębica jest bezpłatna i skierowana do wszystkich mieszkańców gminy Dębica.

Terapia jest dla Ciebie jeśli masz problemy emocjonalne, czujesz lęki, masz depresję, czujesz żal po stracie bliskiej osoby, masz myśli i zachowania natrętne. Również, gdy masz zaburzenia odżywiania, jesteś uzależniony, masz trudności w komunikacji z ludźmi lub problemy wychowawcze z dziećmi – zapisz się na terapię.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Koordynatorem Indywidualnych Planów Usług Społecznych w Centrum Usług Społecznych Gminy Dębica pod nr-m telefonu: 14 6803335

Projekt „Centrum Usług Społecznych w gminie Dębica – nowa jakość życia mieszkańców” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacja Wiedza Edukacja Rozwój; Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji; Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym

logo_ue.png

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/terapia-rodzinna-i-krotkoterminowa-nowa-usluga-spoleczna-dostepna-dla-wszystkich-mieszkancow-gminy-debica-2779.html