Mobilny fizjoterapeuta już dostępny

13 lipca 2022 r. została podpisana umowa na realizację usługi: Indywidualne poradnictwo fizjoterapeutyczne. Wykonawcą, który został wyłoniony w postępowaniu przetargowym jest Pan Piotr Pietrzycki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: „Firma usługowo handlową REHADOM Piotr Pietrzycki” z siedzibą w Pilzno, ul. Partyzantów nr 4, 39-220 Pilzno.

Usługa społeczna realizowana w ramach projektu „Centrum Usług Społecznych w gminie Dębica – nowa jakość życia mieszkańców” przez Centrum Usług Społecznych Gminy Dębica jest bezpłatna i skierowana do wszystkich mieszkańców gminy Dębica.

Elektroterapia, leczenie polem elektromagnetycznym, ćwiczenia indywidualne, masaż ręczny czy ultradźwięki to tylko niektóre z zabiegów fizjoterapeutycznych które będą dostępne. Zakres pomocy zależy od wieku, stanu zdrowia chorego i jego potrzeb. Jeśli zatem potrzebujesz pomocy w tym zakresie, skontaktuj się z nami.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Koordynatorem Indywidualnych Planów Usług Społecznych w Centrum Usług Społecznych Gminy Dębica pod nr-m telefonu: 14 6803335

Projekt „Centrum Usług Społecznych w gminie Dębica – nowa jakość życia mieszkańców” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacja Wiedza Edukacja Rozwój; Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji; Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym

logo_ue.png

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/mobilny-fizjoterapeuta-juz-dostepny-2778.html