Kolejne pieniądze z Rządowego Funduszu Polski Ład! Powiat otrzyma tym razem 3,5 mln zł

Powiat będzie realizował kolejne zadanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Poseł Jan Warzecha  poinformował dziś m.in., że 3,5 mln zł bezzwrotnego dofinansowania z III edycji – PGR zostanie przeznaczone na przebudowę i rozbudowę obecnej siedziby Zespołu Szkół Specjalnych w Dębicy na potrzeby świadczenia usług społecznych. 

Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Matejki 22 ma kosztować dokładnie 3 572 000 zł, z czego aż 3,5 mln zł to dotacja z Polskiego Ładu.

– Udział Powiatu Dębickiego w kosztach tego zadania wyniesie zaledwie 2 proc., czyli 72 tys. zł. To wartość kosztorysowa, ale miejmy nadzieję, że po rozstrzygnięciu przetargów wysokość tej kwoty nie wzrośnie – mówił wicestarosta. – Nie było do tej pory programu, z którego dofinansowanie ze środków rządowych sięgałoby aż 98 proc.

Celem planowanej adaptacji „starej szkoły” ma być zmiana sposobu użytkowania obiektu z budynku oświaty na budynek opieki społecznej i socjalnej. Wzniesiony w latach 60-tych XX w. obiekt przystosowany zostanie do obecnych przepisów.

Powiat planuje przeznaczenie go na potrzeby powiatowych instytucji pomocy społecznej i przeniesienie tam w przyszłości np. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Ośrodka Interwencji Kryzysowej, Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności, Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego i Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka, a także Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej w Dębicy. Dzięki umiejscowieniu ich w jednej lokalizacji skróceniu i uproszczeniu ulegnie załatwienie spraw w ww. placówkach.

Podczas spotkania z mediami poseł Jan Warzecha poinformował też o dofinansowaniu przyznanym dla innych samorządów:
1.    Gmina Czarna – 1 950 200 zł na przebudowę dróg w Czarnej i Grabinach oraz budowę chodnika w Głowaczowej,
2.    Gmina Dębica – 2 479 400 zł na poprawę infrastruktury drogowej na terenie gminy,
3.    Miasto Dębica – 1 764 000 zł na przebudowę ulicy Gawrzyłowskiej.

Źródło: https://www.powiatdebicki.pl//aktualnosci/aktualnosci/kolejne-pieniadze-z-rzadowego-funduszu-polski-lad-powiat-otrzyma-tym-razem-3-5-mln-zl,art-2635