Podsumowanie rocznej działalności Centrum Usług Społecznych Gminy Dębica.

22 listopada 2022 r. odbyła się konferencja pt. „Realizacja projektu Centrum Usług Społecznych w Gminie Dębica – nowa jakość życia mieszkańców”. Spotkanie stało się okazją do oficjalnego otwarcia Centrum Usług Społecznych Gminy Dębica, prezentacji usług społecznych realizowanych w Gminie Dębica oraz wymiany doświadczeń.

Konferencję rozpoczął Pan  Piotr Mączka Dyrektor Centrum Usług Społecznych Gminy Dębica a prowadziła Pani Sylwia Korycka-Żymuła Zastępca dyrektora Centrum Usług Społecznych gminy Dębica. Gośćmi a zarazem prelegentami byli: Pani Ewa Sieradzka Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Bukowsku, Pani dr Malwina Misiąg – Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Adamówce oraz Pani Magdalena Morek.- Organizator Społeczności Loklanej w Centrum Usług Społecznych w Bełżycach

Zaproszeni goście tj. Pan Edward Jarmuziewicz Wójt Gminy Adamówka, Pani Katarzyna Rostowska-Machnik Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy, Pan Piotr Niedbalec Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy oraz dyrektorzy i kierownicy Ośrodków Pomocy Społecznej współpracujący na co dzień z Centrum Usług Społecznych Gminy Dębica wyrazili gratulacje za zmiany jakie zostały wprowadzone przez włodarzy Gminy Dębica.

Trudne wyzwanie jakim było przekształcenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Centrum Usług Społecznych przyczyniło się do zmiany wizerunkowej służb pomocowych.

Konferencja stała się także okazją do podziękowań za współpracę z Wykonawcami usług społecznych oraz szeroko rozumianą współpracę pozainstytucjonalną w myśl której działa Centrum.

W podsumowaniu konferencji Wójt Gminy Dębica Pan Stanisław Rokosz podkreślił, że zapotrzebowanie na usługi społeczne wzrasta systematycznie w naszym społeczeństwie lokalnym, a Centrum Usług Społecznych stało się odpowiedzią na to zapotrzebowanie.

Powyższa konferencja połączona była z obchodami Dnia Pracownika Socjalnego. Wójt Gminy Dębica wraz z zastępcami, Rada Gminy Dębica oraz dyrektorzy podległych jednostek złożyli życzenia wszystkim pracownikom pomocy społecznej, którzy w codziennej pracy zawodowej, wypełniają trudną służbę na rzecz drugiego człowieka. Konferencja. poprzedzona była szkoleniem pracowników Centrum Usług Społecznych Gminy Dębica dotyczącym sprawnego i skutecznego działania poprzez zarządzania czasem, radzenia sobie w trudnych sytuacjach zawodowych oraz motywacji.

Projekt „Centrum Usług Społecznych w gminie Dębica – nowa jakość życia mieszkańców” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacja Wiedza Edukacja Rozwój; Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji; Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. W ramach tego projektu mieszkańcy z terenu Gminy Dębica mogą skorzystać z bezpłatnych usług społecznych.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/podsumowanie-rocznej-dzialalnosci-centrum-uslug-spolecznych-gminy-debica-2991.html