Usługi pielęgniarstwa środowiskowego – dostępne dla mieszkańców gminy Dębica

12 lipca 2022 r. została podpisana umowa na realizację usługi: Usługa pielęgniarstwa środowiskowego. W postępowaniu przetargowym został wyłoniony wykonawca – Pani Dorota Świstak. Usługa społeczna realizowana w ramach projektu „Centrum Usług Społecznych w gminie Dębica – nowa jakość życia mieszkańców” przez Centrum Usług Społecznych Gminy Dębica jest bezpłatna i skierowana do wszystkich mieszkańców gminy Dębica.Zakres pomocy zależy od wieku, stanu zdrowia chorego i jego potrzeb. Jeśli zatem jesteś osoba niepełnosprawną, seniorem, brak Ci wsparcia ze strony rodziny i bliskich skontaktuj się z nami. Zainteresowanych prosimy o kontakt z Koordynatorem Indywidualnych Planów Usług Społecznych w Centrum Usług Społecznych Gminy Dębica pod nr-m telefonu: 14 6803335. Projekt „Centrum Usług Społecznych w gminie Dębica – nowa jakość życia mieszkańców” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacja Wiedza Edukacja Rozwój; Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji; Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

źródło: ugdebica.pl