Mediacje rodzinne – kolejna usługa społeczna dostępna.

23 czerwca 2022 r. została podpisana umowa na realizację usługi: Mediacje rodzinne. Wykonawcą, który został wyłoniony w postępowaniu przetargowym jest Pani  Karolina Gawlik, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Kancelaria Radcy Prawnego Karolina Gawlik” z siedzibą w Dębicy, ul. Krakowska nr 1, lok.pok.302, 39-200 Dębica.

Usługa społeczna realizowana w ramach projektu „Centrum Usług Społecznych w gminie Dębica – nowa jakość życia mieszkańców” przez Centrum Usług Społecznych Gminy Dębica jest bezpłatna i skierowana do wszystkich mieszkańców gminy Dębica.

DLACZEGO WARTO

Mediacja stwarza stronom szansę na szybkie, tanie i ostateczne rozwiązanie ich sporu w formie polubownego porozumienia
Mediacja pozwala także na utrzymanie wzajemnych relacji
Mediacja umożliwia zachowanie korzystnego wizerunku
Mediacja sprzyja obniżeniu poziomu negatywnych emocji oraz zrozumieniu potrzeb własnych
i drugiej strony a przez to zmniejsza obciążenia psychiczne

Zburz mur – przystąp do MEDIACJI

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Koordynatorem Indywidualnych Planów Usług Społecznych w Centrum Usług Społecznych Gminy Dębica pod nr-m telefonu: 14 6803335

Projekt „Centrum Usług Społecznych w gminie Dębica – nowa jakość życia mieszkańców” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacja Wiedza Edukacja Rozwój; Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji; Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym

logo_ue.png

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/mediacje-rodzinne-kolejna-usluga-spoleczna-dostepna-2749.html