Zapłać kartą, załóż profil zaufany

reklama

W związku ze zbliżającymi się terminami płatności podatków i innych opłat przypominamy, że w kasie Urzędu Miejskiego można dokonywać transakcji bezgotówkowych za pomocą kart płatniczych. W Urzędzie Miejskim w Pilźnie można również potwierdzić profil zaufany po wcześniejszym założeniu konta na stronie internetowej: https://epuap.gov.pl/wps/portal.

Rejestracja profilu zaufanego odbywa się bezpłatnie w pokoju nr 17 Urzędu Miejskiego. Coraz więcej osób korzysta z tej możliwości, co jest efektem tego, że rośnie liczba spraw urzędowych, które można załatwić przez internet. Dzięki profilowi zaufanemu można też sprawdzić np. swoje punkty karne bez konieczności wizyty w komisariacie. Katalog spraw jest dostępny tutaj: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/GminaPilzno.

Źródło: http://pilzno.um.gov.pl/wydarzenia/zaplac-karta-zaloz-profil-zaufany