Wygodne narzędzia do załatwienia spraw urzędowych – Serwis informacyjny Miasta Dębica

02 czerwca 2022

Ikonka głośnika

Loading…

Portal E-usług umożliwia realizację spraw urzędowych bez konieczności wizyty w Urzędzie Miejskim w Dębicy, a Portal Interesanta – sprawdzanie i monitorowanie wymiaru podatków i opłat. Osoby, które nie wiedzą, jak założyć Profil Zaufany mogą skorzystać z pomocy urzędników, a także potwierdzić go w magistracie.

Od stycznia 2021 r. w Punkcie Potwierdzającym Profil Zaufany w Urzędzie Miejskim w Dębicy można założyć lub potwierdzić Profil Zaufany. Z takiej możliwości skorzystało już blisko 850 osób.

Dzięki posiadanemu Profilowi Zaufanemu można online skorzystać z wielu dostępnych e-usług, w tym m.in. z Portalu Interesanta, który umożliwia monitorowanie należnych podatków i opłat, w tym także podatków od środków transportowych czy posiadania psa. Istnieje także możliwość regulowania należności za pomocą płatności elektronicznych.

Jak założyć i potwierdzić Profil Zaufany?

Aby założyć profil należy złożyć wniosek online na stronie http://www.pz.gov.pl , a następnie w ciągu 30 dni potwierdzić swoją tożsamość w Punkcie Potwierdzającym Profil Zaufany w Urzędzie Miejskim w Dębicy (pok.23, tel. 14 683 82 46). To jedyna konieczna wizyta w urzędzie. Od momentu potwierdzenia tożsamości i uaktywnienia Profilu Zaufanego użytkownik może posługiwać się nim w komunikacji z urzędami.

Jak z łatwością regulować swoje zobowiązania wobec gminy?

Portal Interesanta (Zobowiązania wobec gminy) Urzędu Miejskiego w Dębicy dostępny jest dla interesantów pod adresem https://e-urzad.debica.pl .

W celu zalogowania się do portalu wymagane jest posiadanie profilu zaufanego. Za pomocą Portalu Interesanta, bez wychodzenia z domu można sprawdzić i uregulować m.in.: stan swoich zobowiązań wobec gminy z tytułu podatków czy opłat za wywóz odpadów komunalnych.

Źródło: https://debica.pl/wygodne-narzedzia-do-zalatwienia-spraw-urzedowych/