Wstęga przekrojona, sala otwarta!

Oficjalnie otwarto nową pracownię gastronomiczną w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Janusza Korczaka w Dębicy. Uczniowie mają możliwość doskonalić swoje umiejętności w wyspecjalizowanej sali pełnej nowoczesnego sprzętu.

„Twoja przyszłość tu i teraz” to projekt unijny realizowany przez dębicki ekonomik. W jego ramach ponad milion złotych zostało przeznaczone na szkolenia, staże, a także remonty – w tym unowocześnienie pracowni gastronomicznej. Modernizację wsparł również Powiat Dębicki.

To nie pierwszy taka inwestycja w dębickim ekonomiku. W styczniu tego roku oddano do użytku dwie inne pracownie specjalistyczne. Dzięki temu uczniowie uczęszczający do klas o profilach technik fotografii i multimediów, a także technik ekonomista i technik rachunkowości mogą korzystać z nowoczesnego sprzętu oraz profesjonalnych oprogramowań.