Takiej pracowni w dębickim Ekonomiku jeszcze nie było

Dwie pracownie z nowym, specjalistycznym sprzętem zostały otwarte w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Janusza Korczaka w Dębicy. Uczniowie uczęszczający do klas o profilach technik fotografii i multimediów, a także technik ekonomista i technik rachunkowości będą mogli poszerzyć swoje kwalifikacje, korzystając z nowoczesnych urządzeń oraz oprogramowań.

Młodzi  wiążący swoją przyszłość z ekonomią mają szansę rozwijać swoje umiejętności dzięki nowoczesnemu sprzętowi komputerowemu oraz oprogramowaniu. Natomiast przyszli fotografowie otrzymali do dyspozycji sprzęt do obróbki obrazu oraz specjalistyczne aparaty.

Koszt pracowni to około 250 tysięcy złotych. Dzięki zabiegom starosty dębickiego Piotra Chęćka oraz Posła na Sejm RP Kazimierz Moskala, sprzęt został w całości sfinansowany ze środków rządowych.