Uczniowie dębickiego „Ekonomika” mają do dyspozycji nowoczesny sprzęt fotograficzny i komputerowy

Uczniowie dębickiego „Ekonomika” mają do dyspozycji nowoczesny sprzęt fotograficzny i komputerowy

Uczniowie dębickiego „Ekonomika” mają do dyspozycji nowoczesny sprzęt fotograficzny i komputerowy

18 stycznia 2022

OświataInwestycjeInne

Pracownię wyposażoną w nowoczesny sprzęt fotograficzny otworzyli dziś w Zespole Szkół Ekonomicznych w Dębicy Poseł na Sejm RP Kazimierz Moskal i starosta Piotr Chęciek. – Dzięki staraniom pana posła oraz starosty mogliśmy kupić wyposażenie najwyższej klasy za 250 tys. zł ze środków rządowych do dwóch pracowni: rachunkowości i rejestracji obrazu – mówi Krzysztof Górecki, dyrektor „Ekonomika”.

– To bardzo ważne, żeby młodzi ludzie mogli zdobywać wiedzę w nowoczesnych warunkach. Tym bardziej, że chodzi o zawody poszukiwane na rynku pracy – stwierdza starosta Piotr Chęciek.   

– Z największą przyjemnością poparłem inicjatywę pana starosty i pana dyrektora w kwestii doposażenia szkoły. Dla mnie największą satysfakcją jest rozwój edukacji tutejszej młodzieży. Zwłaszcza, że kiedyś pracowałem jako nauczyciel w ZSE – zaznacza poseł Kazimierz Moskal.

Dyrektor Krzysztof Górecki wyjaśnia, że od teraz uczniowie kształcący się w klasach o profilach technik ekonomista i technik rachunkowości będą mieli do dyspozycji nowoczesny sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem dedykowanym dla tych zawodów. 

Natomiast młodzież, która ma ukończyć szkołę z tytułem technika fotografii i multimediów, będzie doskonalić swój warsztat, korzystając m.in. z najwyższej klasy aparatów fotograficznych i sprzętu do obróbki obrazu. – Uczniowie będą pracować ze sprzętem, który w tej chwili na rynku jest najlepszy – podkreśla dyrektor ZSE.

Źródło: https://www.powiatdebicki.pl//aktualnosci/aktualnosci/uczniowie-debickiego-ekonomika-maja-do-dyspozycji-nowoczesny-sprzet-fotograficzny-i-komputerowy,art-2400