Nowoczesny tomograf w dębickim szpitalu już działa

To prawdziwy przełom technologiczny w dębickim szpitalu. Zakupiony właśnie tomograf komputerowy to najnowocześniejsze tego typu urządzenie w Europie. Do tej pory w placówce wykorzystywany był sprzęt 2-rzędowy, teraz jest on 64-rzędowy. Dzięki temu zdjęcia są bardziej dokładne i pozwalają na właściwe rozpoznanie choroby.

Tomograf jest już wykorzystywany w praktyce. Obsługuje go trzech lekarzy. Udźwig wynosi ponad 200 kg, a samo badanie trwa krócej. W przypadku diagnozy głowy czas skraca się z 90 do maksimum 10 sekund.

Jak zwraca uwagę wicestarosta Mateusz Pasek sprzęt takiej klasy zwiększy renomę dębickiej placówki oraz pozwoli na zmniejszenie wydatków.

Zakup tomografu wraz z oprogramowaniem, montaż oraz szkolenie personelu medycznego wyniosło 2,8 mln zł. Ponad 2,2 mln zł z tej kwoty stanowi dofinansowanie przyznane przez Prezesa Rady Ministrów, po wydaniu pozytywnych opinii przez Marszałka i Wojewodę Podkarpackiego. Wkład własny powiatu dębickiego wyniósł 560 tys. zł.