Warsztaty z technik opanowywania stresu

Problem stresu dotyczy każdego człowieka więc tym ważniejsze jest wyjaśnienie choćby podstawowych zagadnień z nim związanych.

Propozycją Centrum Usług Społecznych Gminy Dębica, dla osób korzystających ze wsparcia w postaci paczek żywnościowych jest wiedza na temat technik opanowywania stresu, którą otrzymują na warsztatach realizowanych w ramach Projektu "Pomoc daje moc – edycja 2023" oraz Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2021 Podprogram 2021 Plus. Zajęcia prowadziła Natalia Adamczak-Babiarz – doświadczony doradca zawodowy, pedagog, trener.

Podczas zajęć Uczestnicy poznali i ćwiczyli techniki skutecznego radzenia sobie ze stresem. Nabyli umiejętności  rozpoznawania i eliminacji źródeł stresu, poznali jego typowe objawy, główne rodzaje i  funkcje, a przede wszystkim uczyli się jak stawić mu wyzwanie i uniknąć jego negatywnych skutków.

W trakcie moderowanych dyskusji w grupie, Kursanci identyfikowali własne typowe reakcje na trudne sytuację, analizowali sposoby ich reagowania oraz próbowali wypracować najlepsze w ich sytuacji rozwiązania. Pracując na przykładach Uczestnicy poznali techniki oraz strategie radzenia sobie ze stresem i emocjami. Dowiedzieli się, że samoakceptacja, techniki relaksacyjne, właściwa organizacja czasu pracy i odpoczynku, wsparcie najbliższych to tylko niektóre z konstruktywnych sposobów w pokonywaniu sytuacji stresowych.

Szkolenie "Techniki opanowywania stresu" organizowane przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych "Nowe Możliwości" to skuteczny trening, podczas którego zebrani uczą się jak kontrolować emocje i identyfikować źródła napięć. Zdobywają praktyczną wiedzę na temat stresu, jego wpływu na organizm oraz nabywają umiejętności jak przeciwdziałać jego skutkom i poprawić jakość życia.

Mamy nadzieję, że udział w szkoleniu choć po części, pozwolił Uczestnikom na zamianę postrzegania stresu w codziennym życiu. Zmobilizował ich do pogłębionej pracy nad sobą, dając jednocześnie  niezbędne i bardzo praktyczne narzędzia redukowania stresu, budowania odporności psychicznej i neutralizowania stresorów.

Wszystkim zebranym serdecznie dziękujemy za udział w warsztatach. Był to bardzo efektywnie spędzony czas na praktycznym zdobywaniu wiedzy i umiejętności  radzenia sobie z jednym z najgroźniejszych zjawisk współczesnej cywilizacji – stresem.

 Warsztaty odbyły się jako działania towarzyszące niefinansowane, realizowane w ramach Projektu "Pomoc daje moc – edycja 2023" finansowanego ze środków Gminy Dębica oraz Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2021 Podprogram 2021 Plus.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/warsztaty-z-technik-opanowywania-stresu-3458.html