VII Dębicka Debata o Wychowaniu – W przestrzeni lęku i stresu. Rodzina – Szkoła – Społeczeństwo

Lęk i stresjest największym problemem współczesnej młodzieży. Taki był wynik ankiety przeprowadzonej wśród uczniów dębickich szkół średnich przez Katolickie Centrum Edukacji Kana. Wybór tematu przewodniego tegorocznej, siódmejdebaty o wychowaniu był więc oczywisty. Wykłady z elementami warsztatów pod hasłem „W przestrzeni lęku i stresu. Rodzina – Szkoła – Społeczeństwo” przyciągnęły wielu uczestników.

Podczas zajęć rozmawiano o lęku i strachu jako chorobie duszy i ciała. Omawiano obawy przed ważną rozmową, odrzuceniem środowiska rówieśniczego,  dokonaniem wyboru, pójściem do szkoły czy problemami w rodzinie. Warsztaty poprowadzili doktoranci Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Na wydarzenie zaprosili:Katolickie Centrum Edukacji Kana, Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Dębickich, Stowarzyszenie im. Edmunda Bojanowskiego „Dobroć” oraz Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.

W ramach VII Dębickiej Debaty o Wychowaniu, oprócz wykładów i warsztatów odbyła się również Ogólnopolska Konferencja Naukowa. W auli bł. E. Bojanowskiego kościoła klasztornego rozmawiano o perfekcjonizmie jako źródle stresów i lęków u dzieci i młodzieży a także o medycznych źródłach lęków. Po wykładzie odbyła się dyskusja panelowa.