Lęk i stres tematem VII Dębickiej debaty o wychowaniu

Katolickie Centrum Edukacji KANA, Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Dębickich, Stowarzyszenie im. Edmunda Bojanowskiego „Dobroć” oraz Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, zapraszają do udziału w dębickiej debacie o wychowaniu. Jak podkreślają organizatorzy to młodzież wybierała zagadnienia, które ich najbardziej interesują. W ankiecie przeprowadzonej wśród 200 uczniów szkół ponadgimnazjalnych, około 40% wskazało na tematykę lęku i stresu jako największego problemu dla współczesnej młodzieży. W związku z tym tytuł siódmej już konferencji brzmi „W przestrzeni lęku i stresu. Rodzina-Szkoła-Społeczeństwo”.

Dębicka debata o wychowaniu składać się będzie z dwóch części. Przed południem w salach katechetycznych pod kościołem Ducha Świętego wykłady z elementami warsztatów dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z powiatu dębickiego. Po południu w auli bł. Edmunda Bojanowskiego pod kościołem klasztornym sympozjum. Wstęp wolny.

VII Dębicka debata o wychowaniu odbędzie się w piątek, 6 kwietnia. Warsztaty dla młodzieży rozpoczną się o godz. 11.00, konferencja natomiast o godz. 16.30. Dla wszystkich uczestników będą wydawane certyfikaty potwierdzające uczestnictwo. Po debacie, w kościele klasztornym, adoracja Najświętszego Sakramentu oraz nabożeństwo z okazji pierwszego piątku miesiąca. Serdecznie zapraszamy!