IV Powiatowy Konkurs Recytatorski ,,Polscy poeci dla małych i dużych”

Plakat

Zespół Szkół Specjalnych w Dębicy i Starostwo Powiatowe w Dębicy zapraszają wychowanków przedszkoli, szkół podstawowych, klas gimnazjalnych oraz szkół ponadgimnazjalnych 
z niepełnosprawnością intelektualną na IV Powiatowy Konkurs Recytatorski ,,Polscy poeci dla małych i dużych”, który odbędzie się 20 kwietnia w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Dębicy (ul. Akademicka 10). Konkurs zorganizowany zostanie w ramach obchodów 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości i 660 – lecia lokacji miasta, dlatego przygotowane utwory poetyckie powinny mieć charakter patriotyczny. Wypełnioną kartę uczestnictwa oraz zgodę na wykorzystanie wizerunku dziecka należy nadesłać pocztą tradycyjną do 6 kwietnia 2018 r. na adres Zespół Szkół Specjalnych  w Dębicy, ul. Matejki 22, 39 – 200 Dębica z dopiskiem Powiatowy Konkurs Recytatorski lub dostarczyć osobiście do sekretariatu szkoły.
Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem. 

Regulamin konkursu

Karta uczestnictwa

Zgoda na wykorzystanie wizerunku
 

źródło: UM Dębica