Czy dojdzie do poszerzenia granic Dębicy? Rokosz i Szewczyk są na TAK

Poszerzenie granic Dębicy. Taki pomysł pojawił się podczas gminnej sesji, na której obecny był burmistrz Mariusz Szewczyk. Wójt Stanisław Rokosz dał do zrozumienia, że nie widzi przeciwskazań do rozmów w tym temacie i wierzy w dobry dialog z włodarzem miasta.

Pomysł wójta Stanisława Rokosza o poszerzeniu granic Dębicy nikogo nie zdziwił z racji okoliczności, w jakich został wypowiedziany. Na obrady sesji Rady Gminy Dębica zaproszony został burmistrz wraz z przewodniczącym Rady Miejskiej. Obaj panowie, jako wyraz dobrej współpracy miasta z gminą Dębica otrzymali pamiątkowe statuetki.

Czy dojdzie do poszerzenia granic Dębicy? Jeśli tak, to kiedy i jakie tereny wchodzą w grę? Na chwilę obecną nie mówi się jeszcze oficjalnie o żadnych konkretach. Zdaniem burmistrza Mariusza Szewczyka nic nie jest wykluczone. Według włodarza Dębicy pewne jest jednak, że wszelkie ostateczne decyzje w tej sprawie muszą zostać poprzedzone konsultacjami z mieszkańcami, a nawet referendum.