Kto nie chce Młodzieżowej Rady Miejskiej?

6 głosów ZA, 11 PRZECIW, 4 wstrzymujące się. Po raz kolejny nie udało się powołać Młodzieżowej Rady Miejskiej w Dębicy. Radni na ostatniej sesji ponownie odrzucili ten pomysł. Uczniowie chcą powstania takiego organu. Pomimo, że jego charakter jest wyłącznie konsultacyjny, doświadczenia z innych miast pokazują, że wnosi wiele wartości.

Burmistrz Mariusz Szewczyk podkreśla, że młodzież jest mile widziana w Ratuszu. Poprzednio uchwała w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Dębicy oraz nadania jej statutu została zdjęta z porządku obrad. Czy radni zmienią zdanie i Młodzieżowa Rada Miejska w Dębicy w końcu powstanie? Co z powołaniem Rady Seniorów? W tej kwestii jest więcej pytań, niż odpowiedzi.