Młodzieżowej Rady i Rady Seniorów jak na razie w Dębicy nie będzie – tak zadecydowali Radni Miejscy

Nie zostanie powołana Młodzieżowa Rada Miejska ani Dębicka Rada Seniorów – tak wczoraj, 15 maja zadecydowali radni miejscy.  Zwołana w trybie nadzwyczajnym sesja budziła wiele emocji zarówno wśród rajców, jak i głównych zainteresowanych tematem – seniorów i pełnomocnika komitetu inicjatywy uchwałodawczej o utworzeniu młodzieżowej rady.

Głosy w sprawie powołania rad były podzielone. Mający większość klub Prawa i Sprawiedliwości odrzucił wnioski formalne przedstawicieli opozycji o przesunięcie tematu na kolejną sesję i rozpatrzenie inicjatyw podczas zebrań poszczególnych komisji. Argumentem przeciwko powstaniu Młodzieżowej Rady Miejskiej i Dębickiej Rady Seniorów miały być wyniki konsultacji społecznych i błędne zapisy w projekcie uchwały.

Finał X nadzwyczajnej sesji rady miejskiej był gorzki. Korzystając z możliwości zapisanej w ustawie pełnomocnik komitetu inicjatywy uchwałodawczej  „Młodzi dla Dębicy” w ostatniej chwili wycofał ją z porządku obrad. Seniorzy nie kryli rozczarowania. Przewodniczący Rady Miejskiej zapowiedział natomiast, iż w najbliższym czasie złoży własny projekt uchwały w sprawie Młodzieżowej Rady Miejskiej.

Przebieg Sesji Rady Miasta można obejrzeć na kanale Miejskim You Tube