Udany pierwszy kwartał dla Śnieżki

reklama

Grupa Kapitałowa Śnieżka zakończyła I kwartał 2019 roku z zyskiem netto w wysokości 14,1 mln zł – o 34% wyższym niż rok wcześniej. W osiągnięciu lepszych wyników finansowych pomogło ożywienie na rynku farb i lakierów w Polsce oraz wyższy popyt na produkty premium, wśród których plasują się dwie topowe marki Śnieżki: Magnat i Vidaron.

W pierwszym kwartale 2019 roku Grupa Kapitałowa Śnieżka osiągnęła skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 128,5 mln zł, czyli o 8,5% wyższe niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.Grupa wypracowała także wyższe zyski: na działalności operacyjnej (EBIT) w wysokości 17,3 mln zł (+19,3% r/r), EBITDA w wysokości 22,6 mln zł (+19,4% r/r) oraz zysk netto w wysokości 14,1 mln zł (+34,0% r/r).Zysk przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 14 mln zł (+37,0% r/r).

W trzech pierwszych miesiącach 2019 rokuw strukturze sprzedaży Grupy Kapitałowej Śnieżka dominowały wyroby dekoracyjne (przede wszystkim farby i lakiery), które odpowiadały za 77,3% skonsolidowanych przychodów. Drugie miejsce w strukturze sprzedaży miała chemia budowlana z udziałem na poziomie 12,8%.

Dominujący udział w całkowitych przychodach Grupy Kapitałowej Śnieżka (81,2%) miała sprzedaż zrealizowana na rynku polskim.W porównaniu do poprzedniego roku wzrosła ona o 13,4% do 104,3mln zł.Na drugim i trzecim miejscu w strukturze sprzedaży uplasowały się Ukraina (10,6%) oraz Białoruś (4,6%). Wyniki osiągnięte na tych rynkach w pierwszym kwartale br. były niższe rok do roku.

W Polsce, która niezmiennie stanowi nasz największy rynek zbytu,obserwujemym.in. kontynuację ożywienia na rynku wyrobów do ochrony i dekoracji drewna. Kolejny kwartał z rzędu widoczna była również migracja klientów w kierunku produktów droższych, charakteryzujących się najwyższą jakością.Po udanym pierwszym kwartale tegoroczny sezon remontowo-budowlany rozpoczynamy więc w dobrych nastrojach – mówi Piotr Mikrut, prezes zarządu FFiL Śnieżka SA.

Na nowy sezon Śnieżka przygotowała dwie ogólnopolskie kampanie reklamowe swoich marek premium: Magnat i Vidaron. –Sprzedaż produktów premium w Polsce dynamicznie rośnie. Chcemy wykorzystać ten trend i poprzez intensywniejsze działania marketingowe dodatkowo wesprzeć pozycję naszych marek z tego segmentu – wyjaśnia Piotr Mikrut.

Ambitne plany na przyszłość

W maju br., wraz z finalizacją transakcji nabycia przez Śnieżkę 80% udziałów w Poli-Farbe, rozpoczął się proces integracji węgierskiej spółki z Grupą Kapitałową Śnieżka. W toku prac planowane jest osiągnięcie efektu synergii w obszarze zakupów (np. surowców, opakowań), badań i rozwoju, a także w obszarze marketingu i sprzedaży.Wyniki Poli-Farbe będą konsolidowane przez Śnieżkę już od drugiego kwartału 2019 roku.

W kolejnych kwartałach Śnieżka będzie także realizowała zaplanowane inwestycje związane z rozwojem organicznym. Do największych inicjatyw należą dalsze wdrożenia w ramach projektu cyfrowej transformacji Change IT – który ma zapewnić Śnieżce kolejne przewagi konkurencyjne w zakresie nowoczesnych metod zarządzania sprzedażą oraz relacjami z klientami – a także budowa nowego Centrum Logistycznego w Zawadzie.

Ponadto Śnieżka planuje dalszy rozwój zarówno na rynku niezależnym, obejmującym dystrybutorów i punkty sprzedaży detalicznej, jak i na rynku marketów budowlanych typu DIY.– W kanale niezależnym będziemy kładli nacisk przede wszystkim na systematyczny rozwój dystrybucji numerycznej, tj. wzrost liczby sklepów, w których można kupić gotowe farby portfolio naszych spółek – mówi prezes FFiL Śnieżka SA. – Śnieżka będzie także rozwijała współpracę z sieciami marketów budowlanych, które w najbliższych latach chcą znacząco zwiększyć liczbę sklepów oraz coraz mocniej wchodzą w kanał e-commerce – dodaje.

 

*****

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA to firma z ponad 35-letnim doświadczeniem na rynku chemii budowlanej i wiodąca spółka w Grupie Kapitałowej Śnieżka, która jest jednym z liderów na rynku farb dekoracyjnych, lakierów oraz szpachli w Polsce, na Ukrainie i Białorusi. Jej kluczowe marki to: Śnieżka, Magnat, Vidaron, Foveo Tech, Beston i Rafil.

Grupa Kapitałowa Śnieżka jest klasyfikowana do grona 25 największych producentów farb w Europie, będąc jednocześnie jedynym reprezentantem branży w środkowo-wschodniej części kontynentu. W nowoczesnych zakładach produkcyjnych Grupy jest zatrudnionych ponad 1 100 pracowników, a zlokalizowane w trzech krajach (Polska, Ukraina i Białoruś) fabryki wytwarzają̨ rocznie około 150 mln kg różnego rodzaju wyrobów chemii budowlanej. Na koniec 2018 roku produkty Grupy były sprzedawane na blisko trzydziestu rynkach zagranicznych.

Od 2003 r. FFiL Śnieżka SA jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, a jej założyciele i ich sukcesorzy nadal kontrolują ok. 60% kapitału zakładowego. Od czasu debiutu na giełdzie FFiL Śnieżka SA regularnie wypłaca akcjonariuszom dywidendę z wypracowanych zysków.

Źródło: FFiL Śnieżka SA