Spotkanie informacyjne – „Działaj Lokalnie” edycja 2019

Odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące programu „Działaj Lokalnie” edycja 2019

W miniony wtorek, 14.05.2019 r., w Urzędzie Miasta i Gminy Pilzno, w Sali Urzędu Stanu Cywilnego (Rynek 6), odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące kolejnej edycji programu „Działaj Lokalnie”. Spotkanie rozpoczęło się o godz. 16:00 i trwało niemal godzinę. Przedstawione zostały założenia i idee programu, które w imieniu „Działaj Lokalnie” i Stowarzyszenia Dębicki Klub Biznesu (DKB) w przejrzysty sposób zaprezentował Paweł Ochab. Ważną częścią spotkania była dyskusja i pytania dotyczące tegorocznej edycji programu, zadawane przez zebranych uczestników.

Program „Działaj Lokalnie”Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowany we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce i Lokalnymi Partnerami, prowadzony jest w powiecie dębickim od 2010 r. i ma za sobą już ponad 130 zrealizowanych inicjatyw. Ośrodkiem Działaj Lokalnie (ODL) w powiecie dębickim jest Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu, kierowane przez Zbigniewa Nosala, Prezesa DKB. Tegorocznymi Partnerami „Działaj Lokalnie” w powiecie dębickim sąJednostki Samorządu Terytorialnego: Gmina Dębica, Miasto i Gmina Pilzno, Gmina Żyraków oraz firmy: TIKKURILA POLSKA S.A. i FIRMA OPONIARSKA DĘBICA S.A.

Dzięki programowi „Działaj Lokalnie” możliwe jest pozyskanie dotacji w wysokości do 6 000 zł na realizację inicjatyw i działań, które angażują lokalną społeczność wokół określonego celu i dobra wspólnego. Liczy się dobry i ciekawy pomysł, który przełoży się na zaangażowanie i aktywizację społeczności, podnosząc poziom lokalnego kapitału społecznego.

Więcej informacji o programie „Działaj Lokalnie” można znaleźć na: http://dzialajlokalnie.pl/.

Regulamin tegorocznej edycji programu na:http://www.karierawdebicy.pl/dzialaj-lokalnie/konkurs-grantowy-2019/.

Projekt dofinansowano ze środków Programu “Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce we współpracy ze Stowarzyszeniem Dębicki Klub Biznesu i Lokalnymi Partnerami:
Jednostkami Samorządu Terytorialnego: Gminą Dębica, Gminą i Miastem Pilzno, Gminą Żyraków oraz firmami: TIKKURILA POLSKA S.A. i FIRMA OPONIARSKA DĘBICA S.A.

Spotkanie informacyjne -  „Działaj Lokalnie” edycja 2019

Źródło: http://pilzno.um.gov.pl/wydarzenia/spotkanie-informacyjne-%E2%80%9Edzialaj-lokalnie%E2%80%9D-edycja-2019