Odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące programu „Działaj Lokalnie” edycja 2019

W czwartek, 16.05.2019 r., w sali sesyjnej Urzędu Gminy Dębica (ul. Stefana Batorego 13), odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące kolejnej edycji programu „Działaj Lokalnie”. Podczas spotkania, które rozpoczęło się o godz. 15:30, zaprezentowane zostały założenia i idee programu, które w imieniu „Działaj Lokalnie” i Stowarzyszenia Dębicki Klub Biznesu (DKB) przejrzyście przedstawił Paweł Ochab. Uczestnicy spotkania mieli okazję nie tylko zapoznać się z prezentowanym materiałem, ale też uzyskać odpowiedzi na ważne pytania dotyczące „Działaj Lokalnie”, w tym jego tegorocznej edycji.

Program „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowany we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce i Lokalnymi Partnerami, prowadzony jest w powiecie dębickim od 2010 r. i ma za sobą już ponad 130 zrealizowanych inicjatyw. Ośrodkiem Działaj Lokalnie (ODL) w powiecie dębickim jest Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu, kierowane przez Zbigniewa Nosala, Prezesa DKB. Tegorocznymi Partnerami „Działaj Lokalnie” w powiecie dębickim są Jednostki Samorządu Terytorialnego: Gmina Dębica, Miasto i Gmina Pilzno, Gmina Żyraków oraz firmy: TIKKURILA POLSKA S.A. i FIRMA OPONIARSKA DĘBICA S.A.

Dzięki programowi „Działaj Lokalnie” możliwe jest pozyskanie dotacji w wysokości do 6 000 zł na realizację inicjatyw i działań, które angażują lokalną społeczność wokół określonego celu i dobra wspólnego. Liczy się dobry i ciekawy pomysł, który przełoży się na zaangażowanie i aktywizację społeczności, podnosząc poziom lokalnego kapitału społecznego.

Więcej informacji o programie „Działaj Lokalnie” można znaleźć na: http://dzialajlokalnie.pl/.

Regulamin tegorocznej edycji programu na: http://www.karierawdebicy.pl/dzialaj-lokalnie/konkurs-grantowy-2019/

Projekt dofinansowano ze środków Programu “Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce we współpracy ze Stowarzyszeniem Dębicki Klub Biznesu i Lokalnymi Partnerami:
Jednostkami Samorządu Terytorialnego: Gminą Dębica, Gminą i Miastem Pilzno, Gminą Żyraków
oraz firmami: TIKKURILA POLSKA S.A. i FIRMA OPONIARSKA DĘBICA S.A.

zestawienie_log_wszystkie_corel_9_0_pasek_dl_2019.jpg

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/odbylo-sie-spotkanie-informacyjne-dotyczace-programu-dzialaj-lokalnie-edycja-2019-811.html