Założenia „Działaj Lokalnie” 2022

Działaj Lokalnie 2022

W piątek 13 maja, w formie online, odbyło się spotkanie informacyjne poświęcone tegorocznej edycji Programu „Działaj Lokalnie”. Kierowane było do stowarzyszeń, grup nieformalnych i wszystkich zainteresowanych udziałem w programie z obszaru powiatu dębickiego.

Celem spotkania było zaprezentowanie głównych założeń i regulaminu programu, omówionych przez zespół „Działaj Lokalnie” w powiecie dębickim.

Działaj Lokalnie

 

 

Wśród zebranych znaleźli się laureaci wcześniejszych edycji, a także przedstawiciele stowarzyszeń i grup, które nie uczestniczyły jeszcze w „Działaj Lokalnie”. Zainteresowani, którzy nie uczestniczyli w spotkaniu mogą zapoznać się z założeniami, ideą oraz regulaminem Programu pod linkami:

 

http://www.karierawdebicy.pl/dzialaj-lokalnie/konkurs-grantowy-2022/

 

http://dzialajlokalnie.pl/

 

Program „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany jest przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce we współpracy z Ośrodkiem Działaj Lokalnie – Stowarzyszeniem Dębicki Klub Biznesu – oraz Lokalnymi Partnerami, którymi w tegorocznej edycji są: Gmina i Miasto Pilzno, Gmina Żyraków, Gmina Jodłowa, Tikkurila Polska S.A. Realizację Programu w powiecie dębickim koordynuje Zespół „Działaj Lokalnie”, na czele z Prezesem Dębickiego Klubu Biznesu, Zbigniewem Nosalem.

Termin składania wniosków do tegorocznej edycji Programu w powiecie dębickim upływa wraz z dniem 2 czerwca 2022 r.

Projekt dofinansowano ze środków Programu “Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce we współpracy ze Stowarzyszeniem Dębicki Klub Biznesu i Lokalnymi Partnerami: Gminą i Miastem Pilzno, Gminą Żyraków, Gminą Jodłowa, Tikkurila Polska S.A.

Zdjęcia

Źródło: http://pilzno.um.gov.pl/node/674