Młodzieżowi radni Gminy Dębica nie próżnują i nabierają doświadczenia

reklama

Już blisko rok działa Młodzieżowa Rada Gminy Dębica. Młodzi nie tylko poznają tajniki samorządowego życia, ale również pełnią rolę organu doradczego. Do tej pory rajcy zajmowali się sprawami związanymi m.in. z ekologią, wolontariatem, szkolnictwem i stypendiami.

Inicjatywa utworzenia Młodzieżowej Rady zrodziła się rok temu w ramach Klubu Miłośników Wolontariatu. Podjęta została uchwała dotycząca jej powołania i nadania statutu.

W skład Młodzieżowej Rady wchodzi 21 osób. Każda szkoła ma przynajmniej jednego przedstawiciela. Decyzją radnych gminnych powołana została również Rada Seniorów Gminy Dębica. Uchwalony został również jej statut. Już nie długo więc, zarówno młodzi, jak i starsi mieszkańcy będą mogli wyrazić swoje zdanie na forum rady.