W Gminie Dębica młodzi mają głos!

W Gminie Dębica młodzi mają głos! Wójt Stanisław Rokosz nie tylko ceni ambitnych uczniów i studentów, którym chce się działać, ale również wspiera ich ciekawe inicjatywy. Przypieczętowaniem długiej już, wzajemnej współpracy ma być symboliczne przekazanie kluczy do gminnych obiektów na okres wakacyjny.

Młodzież spotyka się w Gminie Dębica z okazji różnych inicjatyw. Jedną z nich są posiedzenia Młodzieżowej Rady Gminy Dębica.

W porządku obrad Młodzieżowej Rady znalazło się między innymi podsumowanie II Forum Młodzieży – Młodzi na Starcie, oraz przedstawienie funkcjonowania Klubu Aktywności Lokalnej. Omówiono również nadchodzące wydarzenia kulturalne w Gminie Dębica.