Plan działania Młodzieżowej Rady Gminy Dębica na 2022 r.

Spotkanie Młodzieżowej Rady Gminy Dębica oraz Młodych Liderów odbyło się 03.02.2022 r. Uczestniczyli w nim również Wójt Gminy Dębica Stanisław Rokosz, Z-ca Marek Mikrut oraz Radna Agata Wiater, którzy poparli nowe pomysły naszej młodzieży.

Ten rok będzie nastawiony na działania proekologiczne i społeczne. Nie zabraknie tych, które wpisują się w politykę gminy, jak i Centrum Usług Społecznych GD.

Wśród proponowanych zadań zostały wymienione, m.in.

przeprowadzenie kampanii proekologicznej w gminie, odejście od plastiku i stworzenie autorskich toreb wielorazowych, sadzenie drzew, organizacja warsztatów o ekologii. Planowana jest także organizacja koncertu charytatywnego, w którą zaangażuje się młodzież, a także inicjatywy, które pozwolą na aktywizację młodzieży i wyciągnięcie ich z domu podczas wakacji.

Władze Gminy Dębica przysłuchiwały się nowym pomysłom z zaciekawieniem i nie skrywanym uznaniem za ich trafność i dojrzałość, udzielając zielonego światła dla tak dobrze przemyślanych działań.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/plan-dzialania-mlodziezowej-rady-gminy-debica-na-2022-r-2543.html