4 miliony na remont drogi Zagórze – Zwiernik

Powiat dębicki otrzymał ponad 3 mln złotych ministerialnej promesy na remont drogi Zagórze-Zwiernik w Słotowej. Odcinek został uszkodzony podczas powodzi w 2010 roku i wymaga modernizacji. Prace remontowe obejmą wykonanie nawierzchni i przepustów.

Jak podkreśla wójt Jodłowej, droga ma charakter strategiczny. W 2010 roku stanowiła jedyne połączenie między gminą a pozostałą częścią powiatu dębickiego.

Promesa z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji to 80 proc. wartej w sumie 4 mln złotych inwestycji. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe z Dębicy. Termin zakończenia prac wyznaczony został na 15 listopada bieżącego roku.