Rekordowa ilość prac w konkursie W służbie Najjaśniejszej

reklama

Bohaterowie wojenni, lokalni patrioci czy przodkowie, którzy zasłużyli się dla Polski. Takie postacie, uczniowie szkół podstawowych i  gimnazjów upamiętnili na pracach zgłoszonych w V edycji konkursu „W służbie Najjaśniejszej…”.

Organizatorem wydarzenia od samego początku są dębiccy harcerze, którym idea „służby” towarzyszy każdego dnia.

Na jubileuszową V edycję zgłoszono ponad 80 prac. Uczniowie mieli do przygotowania formę literacko-plastyczną, przybliżającą sylwetkę mieszkańca Dębicy lub naszego regionu, który żył w XX w. i może stanowić wzór dla młodego pokolenia.