Warsztaty szkoleniowe na temat technik opanowywania stresu.

W obecnych czasach, stres jest zjawiskiem, z którym spotykamy się codziennie. To naturalna reakcja naszego organizmu na stresory, czyli różnorodne bodźce, doświadczenia i zdarzenia, które mogą wpływać na nas w sposób mobilizujący lub deprymujący i to od naszego nastawienia, wiedzy oraz świadomości oddziaływania stresu na organizm zależy, który sposób przyjmiemy jako dominujący w reakcji na sytuację stresową.

Mając świadomość jak ważne jest, by nauczyć się radzić sobie w trudnych emocjonalnych sytuacjach w dniach od 16.08.2022 r. do 19.08.2022r. w Urzędzie Gminy Dębica odbyły się warsztaty szkoleniowe na temat technik opanowywania stresu, poprowadzone przez Panią Natalię Adamczak-Babiarz.

Podczas cyklu spotkań omówiona została geneza oraz pojęcie stresu. Uczestnicy mogli usystematyzować swoją wiedzę na jego temat, zrozumieć czym jest stres, poznać jego typowe objawy oraz w jaki sposób szybko na nie reagować.  Dowiedzieli się jak stres może wypływać na  myślnie i działanie oraz jakie zmiany jest on w stanie wywołać w zachowaniach i fizjologii.

Podczas spotkań uczestnicy  poznali główne rodzaje stresu tzw. dobry (eustres) i zły (dystres), jako go rozpoznać i kiedy najbardziej jesteśmy na niego podatni.

Warsztaty uświadomiły uczestnikom, że samoakceptacja, techniki relaksacyjne, właściwa organizacja czasu pracy i odpoczynku, wsparcie najbliższych, budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby, wiara w siebie to tylko niektóre z konstruktywnych sposobów radzenia sobie ze stresem oraz trudnymi sytuacjami.

Na koniec zebrani wykonali kilka prostych, rozluźniających ćwiczeń redukujących stres.

Warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem i aktywnością uczestników. Padło wiele pytań, na które prowadząca chętnie udzielała odpowiedzi, rozwiewając tym samym wątpliwości.

Bez wątpienia przeprowadzone warsztaty podniosły świadomość uczestników na temat stresu. Zajęcia opuścili oni z dawką nowej wiedzy oraz wieloma istotnymi wskazówkami, które po zastosowaniu w praktyce na pewno mogą okazać się niezwykle pomocne w odzyskaniu dobrego nastroju i ogólnej poprawy jakości życia.

Warsztaty odbyły się jako działania towarzyszące niefinansowane, realizowane w ramach Projektu ”Pomoc daje moc” dofinasowanego przez Gminę Debica oraz Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Podprogram 2021.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/warsztaty-szkoleniowe-na-temat-technik-opanowywania-stresu-2830.html