Szkolenie Pododdziałów 33 blp w Dębicy

 

Informujemy, że w terminie 5-6 listopada 2022 pododdziały 33 blp w Dębicy realizowały będą szkolenie rotacyjne na terenie gminy Jodłowa w miejscowości Jodłowa, w tym głównie na obszarach leśnych oraz lokalnych drogach

Źródło: https://jodlowa.eu/index.php/dla-mieszkanca/ogloszenia/3571-szkolenie-pododdzialow-33-blp-w-debicy