Szkolenie pododdziałów 33 blp Dębica

Informujemy, że w dniach 04-05.11.2023 r. pododdział 33 blp realizować będą szkolenie rotacyjne na terenie powiatu dębickiego w rejonie m. Stobierna – Stasiówka, w tym na obszarach leśnych oraz lokalnych drogach (przemieszczania do i z 33 blp Dębica). Szkolenia odbędą się w rejonie lasów Nadleśnictwa Dębica. Podczas szkoleń będą wykorzystywane środki pozoracji pola walki.

Szkolenie realizowane będzie z zachowaniem przepisów ppoż i bhp, a teren po zakończeniu szkolenia zostanie doprowadzony do stanu wyjściowego.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/szkolenie-pododdzialow-33-blp-debica-3720.html