Szkolenie 33 blp

Informujemy, że w terminie od 23 do 24 marca 2019 r. pododdziały 33 Batalionu Lekkiej Piechoty realizował będzie szkolenie rotacyjne na terenie leśnym w m. Dębica, Gumniska, Stasiówka, Braciejowa oraz oraz byłego poligonu Straszęcin. Pododdział realizował będzie szkolenie w oparciu o teren leśny, drogi leśne, polne oraz drogi główne na przemieszczanie pododdziałów. Podczas szkolenia nie będą wykorzystywane środki bojowe , jedynie środki pozoracji pola walki. Szkolenie będzie się odbywać z zachowaniem przepisów ppoż. i  bhp.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/szkolenie-33-blp-694.html