Szkolenie 33 BLP

reklama

Informujemy, że w terminie od 18 do 19 maja 2019 r. pododdziały 33 Batalionu Lekkiej Piechoty realizował będzie szkolenie rotacyjne w rejonie Zawierzbie, Straszęcin – Stasiówka, Pustków – Dębica. Pododdział realizował będzie szkolenie w oparciu o teren leśny w rejonie lasów Nadleśnictwa Dębica. Podczas szkolenia nie będą wykorzystywane środki bojowe , jedynie środki pozoracji pola walki. Szkolenie będzie się odbywać z zachowaniem przepisów ppoż. i  bhp.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/szkolenie-33-blp05-807.html