Starosta i Radny Powiatu Dębickiego Mateusz Pasek deklarują wsparcie dla inwestora

reklama

Współpraca w zakresie sprawnego przeprowadzenia procedur związanych z uzyskaniem pozwoleń niezbędnych do rozwoju działalności Zakładu Produkcyjnego Hutchinson Dębica była tematem spotkania, które niedawno odbyło się firmie działającej w Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Zawadzie.

W rozmowach brali udział Starosta Powiatu Dębickiego Piotr Chęciek, Radny Powiatowy, a zarazem były Wicestarosta Powiatu Mateusz Pasek oraz panowie Marek Koczur i Roman Materowski z zawadzkiego zakładu Hutchinsona.

Spotkanie zainicjowali przedstawiciele firmy, którzy chcą uruchomić kolejną inwestycję, zlokalizowaną obok już istniejącej i zatrudniającej kilkaset osób fabryki, produkującej uszczelki i elementy gumowe dla wiodących marek samochodowych. Zarówno Starosta Chęciek jak i Radny Pasek zadeklarowali pełne wsparcie i wszelką niezbędną pomoc.

– Tak ważna dla mieszkańców naszego powiatu, skutkująca kolejnymi miejscami pracy inwestycja, musi być traktowana priorytetowo – mówił Starosta.

Natomiast Radny Mateusz Pasek zwrócił uwagę że nowe przedsięwzięcie wpisuje się w specjalizację regionu, czyli motoryzację i lotnictwo, a powstały zakład przyczyni się do podniesienia jakości kadr w regionie i spadku bezrobocia, szczególnie wśród kobiet.

 

 

Źródło: http://www.powiatdebicki.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2733