Piotr Chęciek nowym Starostą Powiatu Dębickiego

Piotr Chęciek nowym starostą powiatu dębickiego. Taka decyzja zapadła podczas pierwszej sesji w tej kadencji. Dotychczasowy radny, a także prezes Miejskiej Komunikacji Samochodowej w Dębicy otrzymał 19 głosów za, 5 osób wstrzymało się. Kandydat Prawa i Sprawiedliwości ma już plany na nadchodzące 5 lat urzędowania.

 Nowy włodarz na swojego zastępcę powołał Adama Pieniążka, radnego Gminy Dębica. W głosowaniu jego kandydaturę poparło 18 radnych. 5 osób było przeciw a 2 wstrzymały się od głosu. Wicestarosta nie będzie tym samym zasiadał w radzie Gminy, a na jego miejsce wchodzi kolejna osoba z komitetu.

 Podczas posiedzenia radni wybrali również przewodniczącego. Nad porządkiem obrad czuwać będzie Michał Maziarka, który otrzymał 20 głosów za i 4 wstrzymujące. Obok przewodniczącego, rolę zastępców obejmie Anna Mazur oraz Sławomir Łanucha. Radni wybrali Prezydium Rady a także Zarządu Powiatu, w którym zasiądą starosta wraz zastępcą oraz Bożena Osocha, Marek Jaskółka i Andrzej Witek. Podczas pierwszego posiedzenia wszystkich 25 radnych złożyło uroczyste ślubowanie.Będzie to już VI kadencja Rady Powiatu Dębickiego.