Mateusz Cebula przewodniczącym Rady Miejskiej w Dębicy

Znamy kształt Rady Miejskiej na lata 2018-2023. Nowym przewodniczącym został Mateusz Cebula z Prawa i Sprawiedliwości. W tajnym głosowaniu podczas I Sesji Rady Miejskiej Miasta Dębica zdobył 11 z 20 możliwych głosów.  Radni mieli do wyboru tylko jednego kandydata. Zgłoszony przez Joannę Ożóg Mateusz Kutrzeba odrzucił propozycję ubiegania się o to stanowisko.

Przed głosowaniem na wiceprzewodniczących rady, Joanna Ożóg zasugerowała by każdy z trzech obecnych komitetów wyborczych miał swojego reprezentanta. Prawo i Sprawiedliwość zgłosiło trzech kandydatów: Andrzeja Bala, Mateusza Kutrzebę i Józefa Sieradzkiego , Komitet Wyborczy Wyborców Mariusza Szewczyka zaproponował Szczepana Mroczka. Z Komitetu Wyborczego Wyborców Koalicji Obywatelskiej Ziemi Dębickiej o stanowisko jednego z zastępców przewodniczącego ubiegał się Piotr Michoń. Ostatecznie w głosowaniu wybrani zostali Andrzej Bal, Mateusz Kutrzeba i Józef Sieradzki. W tym tygodniu planowana jest jeszcze jedna sesja rady, na której wyłonieni zostaną przewodniczący poszczególnych komisji.