Szkolenie pododdziałów 33 blp

Informujemy że w terminie od 9 lutego 2019 r. do 10 lutego 2019 r. pododdziały 33 blp realizować będą szkolenie rotacyjne w rejonie Zawierzbie rejon Straszęcin – Stasiówka rejom m. Pustków – Dębica rejon JW w tym na obszarach leśnych. Szkolenie odbędzie się na terenie lasów Nadleśnictwa Dębica.

Podczas szkolenia będą wykorzystywane środki pozoracji pola walki, nie będą wykorzystywane środki bojowe. Szkolenie realizowane będzie z zachowaniem przepisów bhp i ppoż. oraz, że teren po szkoleniu pododdziałów 33 blp zostanie doprowadzany do stanu wyjściowego.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/szkolenie-pododdzialow-33-blp-593.html