Szkolenie 33 blp

reklama

Informujemy że w terminie od 21.09.2020 r. do 04.10.2020 r. pododdziały 33 blp realizowały będą szkolenie podstawowe na terenie Gminy Dębica w rejonie Zawierzbie, rejon Straszęcin – Stasiówka – rejon m. Pustków – Dębica rejon JW, w tym na obszarach leśnych.

Podczas szkolenia nie będą wykorzystywane środki bojowe. Szkolenie realizowane będzie z zachowaniem przepisów ppoż. i bhp oraz, że teren po szkoleniu pododdziałów 33 blp zostanie doprowadzany do stanu wyjściowego.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/szkolenie-33-blp20200922-1766.html